Veel gestelde vragen

Wat is de Nterm of normeringsterm?

De normeringsterm of N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1.

Wat is cesuur?

Cesuur is een waarde percentage of hoeveelheid punten welke hoort bij een bepaald besluit. Boven de cesuur is voldoende of geslaagd, onder de cesuur onvoldoende of niet geslaagd. De scoreschaal loopt van 10 lineair naar de grens dan wel voldoende (5.5 of 6) en vervolgens lineair van de voldoende naar 1.

Wat is absolute cesuur?

Bij een absolute cesuur wordt het aantal punten voor een voldoende vooraf bepaald.

Wat is relatieve cesuur?

Bij een relatieve cesuur wordt het aantal punten voor een voldoende achteraf bepaald op basis van de gemiddelde score van de studenten/leerlingen.

Wat is normering met percentage?

Hier wordt van tevoren bepaald bij welk percentage een voldoende wordt behaald. Bijvoorbeeld bij 60% goed wordt een 5.5 gescoord.

Wat is een gewogen gemiddelde?

Het gewogen gemiddelde is een gemiddelde waarbij er een weging aan de cijfers wordt gegeven. De weging geeft aan hoeveel keer een cijfer meetelt. Of voor hoeveel procent.

Wat is meerkeuze met gokkans?

Bij deze methode wordt het aantal multiple-choice vragen dat je met gokken goed zou hebben niet meegenomen in de bepaling van de cesuur/kennispercentage. De cesuur wordt bepaald over de overige vragen. 100 vragen, 4 keuzes per vraag? Gokkans is dan 25 punten. De cesuur gaat nu bepaald worden over de resterende 75 punten. Vaak gebruikt hier is 50% of 55%.

Wat is kennispercentage?

Het percentage behaalde punten dat bij een toets gehaald moet worden voor een voldoende, rekening houdend met de gokcorrectie.

Welke profielen zijn er voor havo en VWo?

  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Wat is procent?

Procent staat voor per Honderd. procent is dus het honderdste deel. 12% van 100 = 12.

Wat is procentpunt?

Procentpunt geeft het absolute verschil aan. Bijvoorbeeld: AEX beursindex gestegen van 600 naar 612. Dat is een stijging van 2%. Maar ook een stijging van 12 procentpunt. Als men hier zou zeggen een stijging van 12% dan is dat onjuist.

Wat betekent BTW?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Hoog tarief 21%. Laag tarief 9%.