logo

Hoeveel loonbelasting betaal ik in 2019?


 

calculator loonbelasting

Reken hierboven uit wat u ongeveer betaalt aan loonbelasting. Deze berekening is gebaseerd op onderstaande schijven. Het werkelijke bedrag zal iets lager zijn, daar er in deze berekening geen rekening wordt gehouden met belastingvrije voet, heffingskortingen etc.

 

inkomen uit werk en woning 2019

Voor uw inkomen uit werk en woning (box 1) gelden andere belastingtarieven dan voor uw vermogen (box 3). En deze tarieven kunnen per jaar verschillen. Voor 2019 gelden de volgende tarieven voor inkomen uit werk (box 1):

 

Schijf Inkomen Tarief
1 t/m € 20384 36.65%
2 en 3 Vanaf € 20.385,- t/m € 68507 38.10%
4 Meer dan € 68508 51.75%

Belastingtarief voor inkomen uit sparen en beleggen

Ofwel vermogensrendementsheffing. Over een deel van uw vermogen (sparen en beleggen) wordt belasting geheven. Zie onderstaande tabel voor de heffing op rendement van vermogen. Over het eerste deel wordt geen belasting geheven. Het zogenaamde heffingsvrij vermogen. Voor 2019 is dit bedrag € 30.360. Voor fiscale partners is dit bedrag € 60.720.
Voor 2019 gelden de volgende tarieven voor inkomen uit sparen en beleggen (box 3):

 

Schijf Vermogen Percentage 0.13% Percentage 5.6% Gemiddeld
1 Tot en met € 71.650 67 % 33 % 1.935 %
2 Vanaf € 71.651  t/m € 989.736 21 % 79 % 4.451 %
3 Vanaf € 989.736 0 % 100% 5.6 %