Gewogen gemiddelde

Toelichting gewogen gemiddelde

Let op: Selecteer bij de weging altijd minimaal 1 of een percentage (vaak gebruikt bij Schoolexamens), anders wordt het cijfer niet meegenomen in de berekening.

Hulp nodig bij Magister? Of wil je weten wat je staat voor je vakken op VWO, Havo, VMBO, MBO, HBO of Universiteit? Met deze tool bereken je het gewogen gemiddelde, te behalen eindcijfer, rapportcijfer of examencijfer.

De weging geeft aan hoe vaak (hoeveel keer) of voor welk percentage, een cijfer meetelt. Als een toets 1x meetelt, selecteer dan 1 bij de weging. Als een toets 2x meetelt, selecteer dan 2 bij de weging, etc..

Het schoolexamencijfer wordt vaak bepaald aan de hand van een procentuele weging. In dit geval kies je bij de weging een percentage. Dit percentage geeft aan voor hoeveel procent het schoolexamen meetelt. De bij elkaar opgetelde wegingen moeten altijd 100% zijn.