logo

Waarom?

Cijferrekenaar.nl is er om het online berekenen van cijfers voor leerlingen en kandidaten makkelijker te maken. Online, op school of onderweg.

Cijferrekenaar is een initiatief van Urbandesk - Websites met Joomla.

Voor wie?

Cijferrekenaar.nl is er voor iedereen in het voortgezet onderwijs. VMBO, HAVO, VWO, Athenaeum, Gymnasium en Universiteit. Leerlingen/kandidaten kunnen ook makkelijk een gewogen gemiddelde berekenen, om zo bijvoorbeeld te bepalen wat er minimaal gescoort dient te worden bij een volgende toets of examen.

Cijferrekenaar is geen officiële overheidssite. Ondanks het vertrouwen in de correctheid van de berekeningen en informatie op deze site, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

 

wat?

Cijferrekenaar.nl is een hulpmiddel voor het berekenen van cijfers voor leerlingen en kandidaten. Het is een online calculator waar gekozen kan worden uit rekenmethodes die het meest worden toegepast in het voortgezet onderwijs zijnde VBMO, HAVO, VWO, Gymnasium. Er kunnen verschillende varianten of methodes gekozen worden, afhangend van wat er op uw school/opleiding wordt gebruikt. Bij de meeste berekeningen wordt ook een omzettabel of cijfertabel getoond welke is te downloaden als PDF. Er wordt uitgegaan van twee soorten voldoende: 6.0 of 5.5.

Punt of komma?

Het scheiden van decimalen gebeurt met een punt of komma. Dit hangt af van de browser die wordt gebruikt en/of van het device dat wordt gebruikt.

Berekeningen

Cijferrekenaar.nl biedt de volgende rekenmethoden:

Berekeningen voldoende 6.0

Berekeningen VOLDOENDE 5.5

Overige berekeningen

financiëel

Uitleg

60% goed

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 60 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

65% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 65 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

70% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 70 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

75% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 75 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

80% GOED

Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en er worden door de leerling/kandidaat 80 punten behaald, dan wordt er een 6.0 of een 5.5 gescoord.

Cesuur of weging aan de hand van een percentage

Hierbij geeft u zelf aan bij welk percentage een voldoende (6.0 of 5.5) wordt behaald. Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en de cesuur is bepaald op 80%, dan wordt bij 80% een voldoende behaald. Het scoreverloop is als volgt: rechtlijnig van 10 naar de voldoende. En vervolgens rechtlijnig van de voldoende naar 1.

Cesuur of weging aan de hand van een aantal punten

Hierbij geeft u zelf aan bij welk aantal punten een voldoende (6.0 of 5.5) wordt behaald. Als er 100 punten behaald kunnen worden voor een toets en de cesuur is bepaald op 70 punten, dan wordt bij 70 punten een voldoende behaald. Het scoreverloop is als volgt: rechtlijnig van 10 naar de voldoende. En vervolgens rechtlijnig van de voldoende naar 1.

normeringsterm of nterm

Bij deze cijfer calculator wordt gebruik gebruik gemaakt van de normeringsterm. De N-term of normeringsterm is een variabele die gebruikt wordt bij het berekenen van het cijfer bij centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) ontwikkelde in 1998 een methode voor de normering waarin deze N-term van belang is.

Examen te doen? Normeringsterm 1.
Examen makkelijk? Normeringsterm kleiner dan 1.
Examen moeilijk? Normeringsterm groter dan 1.

De N-term wordt berekend door alle cijfers die behaald zijn bij het desbetreffende vak te delen door het aantal leerlingen dat heeft deel genomen aan het vak. Als dit cijfer lager is dan verwacht, dan wordt de N-term omhoog aangepast. Het tegenovergestelde geldt als het cijfer hoger is dan verwacht. Bij het tweede tijdvak geldt in het algemeen minimaal dezelfde N-term als bij het eerste tijdvak.

Uitgangspunten:

  • Elk gescoord punt draagt altijd bij tot een hoger examencijfer;
  • Een score van 0% geeft altijd cijfer 1;
  • Een score van 100% geeft altijd cijfer 10;
  • Over een zo breed mogelijke interval van de scoreschaal is er sprake van een evenredige stijging van score- en cijferpunten welke onafhankelijk is van de normering.

Er wordt, naast de standaard formule, gebruik gemaakt van vier grenswaarden, zodat de maximale score altijd 10 is en de minimale score altijd 1. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende grenswaarden:

S = Score/behaalde punten
L = Lengte van scoringschaal/te behalen punten
N = Normeringsterm (vaak variërend tussen 0.0 en 2.0)

Standaard: Cijfer = 9 * S * (S / L ) + N
Grenswaarde 1: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 2: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 0.5
Grenswaarde 3: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 4: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 0.5

Bij een normeringsterm groter dan 1 geldt de laagste score van:

  • De standaard formule
  • Grenswaarde 1
  • Grenswaarde 4

Bij een normeringsterm kleiner dan 1 geldt de hoogste score van:

  • De standaard formule
  • Grenswaarde 2
  • Grenswaarde 3

X FOUT GEEFT CIJFER 5.5/6.0

Bij deze variant bepaald u zelf bij welk aantal fouten (X) een 5.5 of 6.0 gescoord wordt. Na invulling verschijnt de resulterende aftrek per punt. Na invulling van het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend en de omzettabel getoond.

x fout geeft cijfer y

Bij deze variant bepaald u zelf bij welk aantal fouten (X) een bepaald cijfer (Y) gescoord wordt. Na het invullen wat het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend en de omzettabel getoond.

Fout per punt 6.0 of 5.5

Bij deze berekening bepaald u zelf bij welk aantal fouten een 6.0 of een 5.5 gescoord wordt. Na het invullen wat het werkelijk aantal fouten wordt het cijfer berekend en de omzettabel getoond.

Multiple choice of meerkeuze

Op welke wijze een meerkeuzetoets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calcutator biedt een manier, om een meerkeuzetoets te beoordelen. De gokkans wordt hierin meegenomen, of beter gezegd: weggelaten. De vragen die je met gokken goed zou hebben worden gewoon niet meegerekend. 

Voorbeeld:

Er zijn 40 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 40 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 10 vragen. Met een kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige 30 vragen, 16.5 goed zijn voor een voldoende 5.5. In totaal moeten er dus 10 + 16.5 = 26.5 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 5.5. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 26.5 punten.

Overige informatie

Wij vragen begrip voor het gebruik van advertenties van Google. Dit doen wij om op zijn minst de kosten voor deze site te compenseren.

De site streeft naar gemak en gebruiksvriendelijkheid. Cijferrekenaar.nl staat open voor tips en feedback van haar gebruikers. Klik hier voor het geven van deze tips of feedback. 

Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedankt voor het gebruik van Cijferrekenaar en veel plezier.

Updates

Maart 2019
Toevoeging bij slagingseisen bij berekening eindcijfer volgende op Schoolexamen cijfer (SE) en Centraal examen cijfer (CE).

Februari 2019
Switch optie toegevoegd.

November 2018
Tabel optie toegevoegd aan cesuur met percentage.
Emailoptie toegevoegd. De cijfertabel kan nu verstuurd worden naar een emailadres.
Multiple choice/meerkeuze rekentool toegevoegd.

Oktober 2018
Google+ verwijderd als share optie. Google+ stopt ermee.

Juni 2018
Toevoeving calculator Schuld/Marktwaardeverhouding.
Toevoeging calculator Voldoendehulp.

April 2018
Reset functie toegevoegd.
Facebook deeloptie verwijderd. Wij zien facebook als een niet prettig platform.

Maart 2018
Percentage optie toegevoegd aan wegingen van gewogen gemiddelde.
Dropdown toegevoegd aan wegingen van gewogen gemiddelde, voor meer gebruiksvriendelijkheid.

Feb 2018
Uiterlijke veranderingen.

Dec 2017
Toegevoegde varianten: Fout per punt met voldoende 6.0 en fout per punt met voldoende 5.5.

Nov 2017:
Portrait layout probleem op Ipad gecorrigeerd.

Okt 2017:
PDF export optie toegevoegd aan resultaat tabel.
Variant percentage berekenen toegevoegd.
Variant BTW berekenen toegevoegd.
Variant Hypotheek berekenen toegevoed.

Sep 2017:
Normeringsterm aangepast met grenswaarden. 
Kleuren boven en onder voldoende toegevoegd in scoretabel.
Slagingseisen toegevoegd voor VMBO, HAVO en VWO.

Waar ben ik?