logo

Afname papier

In 2019 wordt de papieren centrale eindtoets afgenomen op:

 • Dinsdag 16 april
 • Woensdag 17 april
 • Donderdag 18 april
Deze toets bestaat uit 165 opgaven (vorig jaar 200). Deze wordt afgenomen in 2 dagdelen.

Afname digitaal

Let op: Onderstaande digitale eindtoets 2019 (met Facet) gaat niet door!

Lees meer

In 2019 wordt de digitale adaptieve centrale eindtoets afgenomen op:

 • Periode 15 t/m 26 april
 • en in de periode 6 t/m 15 mei
Deze toets bestaat uit 140 opgaven.

Inhaaldata

In 2019 liggen de inhaaldata van de cito eindtoets (altijd digitaal):

 • In de periode 23 april t/m 24 mei.

Cito eindtoets schooladvies 2019

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

Cito voor onderbouwing advies

Het advies van de eindtoets komt tegenwoordig ruim na het advies van de school. Leerkrachten hebben het meest complete beeld van een leerling en kunnen ook aspecten als werkhouding en motivatie meewegen.

Waarom dan nog een eindtoets? Omdat het advies van de eindtoets het advies van de school kan bevestigen en onderbouwen. Maar ook omdat de eindtoets onafhankelijk en eerlijk de kennis en vaardigheden van een leerling meet en vergelijkt met heel veel andere leerlingen in Nederland.

onderdelen eindtoets

Nederlandse taal
 • lezen: kan je een tekst lezen en begrijpen?
 • schrijven: kan je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
 • taalverzorging: kan je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Rekenen

 • getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort;
 • verhoudingen: vragen over breuken;
 • meten en meetkunde: vragen over oppervlakte;
 • verbanden: vragen over tabellen en grafieken.

Wereldoriëntatie

Als de school ook kiest voor het onderdeel wereldoriëntatie dan krijg je ook vragen over:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuur en techniek

Oefenen cito

 

Voorbeeldopgaven Centrale Eindtoets 2018 

Makkelijke en moeilijke opgaven Centrale Eindtoets 2018 

Waar ben ik?

 • Start
 • Info
 • CITO eindtoets 2019