logo

Cito Eindtoets 2020

Afname digitaal

Afnamedata 2020 cito eindtoets digitaal:

 • Tussen 15 april en 15 mei

Afname papier

Afnamedata 2020 cito eindtoets papier:

 • 15, 16, 17 april

Inhaaldata

Inhaaldata 2020 cito eindtoets:

 • Tussen 20 april - 20 mei

indicatie Citotoets schooladvies 2020

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

Welke citoscore voor vmbo, havo en vwo?

Vul hierboven de score van de cito voor het basisonderwijs groep 8 in, en bekijk het indicatieve bijbehorende advies.

onderdelen eindtoets

Nederlandse taal
 • lezen: kan je een tekst lezen en begrijpen?
 • schrijven: kan je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
 • taalverzorging: kan je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Rekenen

 • getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
 • verhoudingen: vragen over breuken;
 • meten en meetkunde: vragen over oppervlakte;
 • verbanden: vragen over tabellen en grafieken.

Wereldoriëntatie

Als de school ook kiest voor het onderdeel wereldoriëntatie dan krijg je ook vragen over:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuur en techniek

Oefenen cito 2020

Citotoets voorbeeldtoets 

Makkelijke en moeilijke opgaven Centrale Eindtoets 2019