logo logowebsite

 

Cito eindtoets schooladvies 2018

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

Cito Eindtoets Groep 8 2018

data van afname:

Papieren Centrale Eindtoets voor groep 8 in 2018 zijn:
  • 16 t/m 20 april (week 16)

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor groep 8 in 2018 zijn:

  • 16 t/m 20 april, 23 t/m 26 april, 6 t/m 10 mei en 20 t/m 24 mei (week 16, 17, 19, 20)

 

Opgaven Centrale Eindtoets 2018, dag 3.

Opgaven Centrale Eindtoets 2018, dag 2.

Opgaven Centrale Eindtoets 2018, dag 1.

 

 

citoScore uitgelegd

Het resultaat (score) op de centrale eindtoets is de zogenaamde standaardscore. Na afloop van de centrale eindtoets wordt voor iedere leerling een leerlingrapport opgemaakt met daarin de standaardscore en het advies voor het brugklastype.

Wanneer een leerling minder dan de helft van het aantal opgaven per domein gemaakt heeft, is er geen standaardscore mogelijk. De standaardscore wordt berekend op basis van het totaal aantal goede antwoorden op de verplichte domeinen Taal en Rekenen.

Door het werken met standaardscores is het CvTE (College voor Toetsen en Examens) in staat de resultaten van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks (geringe) verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de centrale eindtoets.

Het domein wereldoriëntatie is facultatief in de centrale eindtoets en telt niet mee in de berekening van de standaardscore.

De standaardscore is een getal op een schaal van 501 tot en met 550.

De twee verplichte domeinen hebben samen 220 opgaven. De score op de 220 opgaven wordt aangeduid als ‘ruwe score’.

De omzetting van ruwe score in standaardscore gebeurt in de volgende drie stappen:

  1. Standaardscore = A × ruwe score + B waarin A en B getallen zijn die door de equivaleringsprocedure worden bepaald (zie tabel onder). Deze getallen worden na afloop van de toetsafname vastgesteld.
  2. De niet-afgeronde standaardscores worden afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal. Dit is de standaardscore, met uitzondering van de volgende twee gevallen:
  3. Indien het afgerond getal uit de vorige stap a. groter is dan 550, wordt de standaardscore 550; b. kleiner is dan 501, wordt de standaardscore 501. 

 

Jaar A B
2014 0,376 481,4
2015 0,333 482,3
2016 0,317 486,8
2017 0,322 485.6
2018 ? ?

 

 

Bereken hieronder de standaard score  voor de eindtoets met de gegevens van 2017.
Zodra de gegevens (A en B) voor 2018 bekend zijn (verwachting eind mei 2018), dan zullen wij deze berekening updaten.

 

Bereken score cito eindtoets 2017

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Waar ben ik?

  • Start
  • Info
  • CITO eindtoets 2018