Afname digitaal

Afnamedata 2021 cito eindtoets digitaal

Tussen 19 april t/m 14 mei

Afname papier

Afnamedata 2021 cito eindtoets papier

20, 21, 22 april

Inhaaldata

Inhaaldata 2021 cito eindtoets

Tussen 26 april t/m 14 mei

Indicatie score/schooladvies

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Welke citoscore voor vmbo, havo en vwo?

Vul hierboven de score van de cito voor het basisonderwijs groep 8 in en bekijk het indicatieve bijbehorende schooladvies.

Onderdelen eindtoets Nederlandse taal

  • lezen: kan je een tekst lezen en begrijpen?
  • schrijven: kan je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
  • taalverzorging: kan je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Rekenen

  • getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen;
  • verhoudingen: vragen over breuken;
  • meten en meetkunde: vragen over oppervlakte;
  • verbanden: vragen over tabellen en grafieken.

Wereldoriƫntatie

Als de school ook kiest voor het onderdeel wereldoriƫntatie dan krijg je ook vragen over:

  • aardrijkskunde
  • geschiedenis
  • natuur en techniek

Oefenen cito 2021

Oefenen digitale adaptieve centrale eindtoets

Makkelijke en moeilijke opgaven Centrale Eindtoets 2019