logo

Wanneer geslaagd? havo 2019-2020

Eindcijfer berekenen


Slagingseisen havo 2019-2020

Gemiddelde voor centrale examens

 • 5.5 of hoger

Kernvakken (Ned, Eng, Wis)

 • Max 1 keer een 5
 • Overige 6 of hoger

In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. De kernvakkenregel geldt dan alleen voor Nederlands en Engels.

Eindcijfers alle examenvakken als:

 • al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6.0 is;
 • je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6.0 is; 
 • geen eindcijfer lager is dan een 4.

Het combinatiecijfer telt ook mee voor deze regel.

Het cijfer van de rekentoets telt niet mee.

CKV, Lichamelijke opvoeding als:

 • de vakken CKV en Lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

Rekentoets als:

 • je de rekentoets hebt gedaan.

Overige informatie

Extra examenvak Havo

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen examen doet. Dit zijn:

 • maatschappijleer;
 • het profielwerkstuk;
 • een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.

De keuzevakken die mee kunnen tellen zijn:

 • algemene natuurwetenschappen;
 • literatuur;
 • godsdienst/levensbeschouwing.

Jouw school beslist welke keuzevakken meetellen voor het combinatiecijfer.
Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager halen. Het combinatiecijfer zelf moet ook hoger zijn dan een 3.

Cum laude slagen

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8 of hoger is. Van de vakken in het vrije deel telt alleen het hoogste cijfer mee voor deze berekening. Daarnaast mag je geen eindcijfer lager dan een 6.0 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. De rekentoets telt niet mee.