logo

Wanneer geslaagd? VMBO theoretisch 2019-2020

Eindcijfer berekenen


Slagingseisen VMBO TL theoretische leerweg 2019-2020

Gemiddeld cijfer centrale examens

 • 5.5 of hoger.

Eindcijfer Nederlands

 • afgerond een 5 of hoger.

Eindcijfers alle examenvakken als:

 • al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of;
 • je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
 • geen enkel eindcijfer een 3 of lager is.

Kunstvakken 1/ckv en Lichamelijke opvoeding als:

 • je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor Kunstvakken en Lichamelijke opvoeding.

Sectorwerkstuk als:

 • je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor je sectorwerkstuk.

Loopbaandossier als:

 • je een loopbaandossier gemaakt hebt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.

Rekentoets als:

 • je de rekentoets hebt afgelegd. Het resultaat van de rekentoets telt niet mee voor je examen.

OVERIGE INFORMATIE

Geslaagd voor het leerwerktraject

Volg je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan geldt dat je slaagt als je:

 • het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit;
 • het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluit;
 • de rekentoets hebt gemaakt. De uitslag van de rekentoets telt niet mee.
Cum laude slagen

Cum laude slagen in de theoretische of gemengde leerweg
Wil je cum laude slagen in de theoretische of gemengde leerweg? Dan moet je een 8 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor deze vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • Maatschappijleer;
 • De vakken in het sectordeel;
 • Het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel.

Je berekent het gemiddelde door de eindcijfers op te tellen en te delen door het aantal vakken.
Ook mag je geen eindcijfer lager dan een 6 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag. De rekentoets telt niet mee.