Multiple choice 5.5


Toelichting meerkeuze met gokkans voldoende 5.5

Op welke wijze een multiple choice-toets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calculator biedt een manier om een meerkeuzetoets te beoordelen.

Bij deze methode wordt het aantal vragen dat je met gokken goed zou hebben, niet meegenomen in de bepaling van de cesuur. Over de overige vragen kan de cesuur geselecteerd worden, dus hoeveel procent van de overige vragen goed moet zijn voor een voldoende. De cesuur is het breekpunt. De cijfers worden berekend van 10 lineair naar de cesuur en van de cesuur lineair naar 1. 

Voorbeeld:

Er zijn 40 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 40 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 10 vragen. Met een cesuur of kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige 30 vragen 16.5 goed zijn voor een voldoende 5.5. In totaal moeten er dus 10 + 16.5 = 26.5 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 5.5. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 26.5 punten.