Multiple choice 6.0


Toelichting meerkeuze met gokkans voldoende 6

Docent of leraar in het onderwijs? Toets nakijken? Gebruik deze tool voor het berekenen van een multiple choice toets. Op welke wijze een multiple choice-toets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calculator biedt een manier om een meerkeuzetoets te beoordelen. Bij deze methode wordt het aantal vragen dat je met gokken goed zou hebben niet meegenomen in de bepaling van de cesuur.  Over de overige vragen kan de cesuur geselecteerd worden, dus hoeveel procent van de overige vragen goed moet zijn voor een voldoende. 

Voorbeeld:

Er zijn 50 meerkeuzevragen met 3 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 33.3% van de 50 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 16.7 vragen. Met een cesuur of kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige 33.3 vragen 18.3 goed zijn voor een voldoende 6. In totaal moeten er dus 16.7 + 18.3 = 35 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 6. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 35 punten of 35 vragen goed.