logo

Gewogen gemiddelde


 

berekening gewogen gemiddelde

Let op: Selecteer bij de weging altijd minimaal 1 of een percentage, anders wordt het cijfer niet meegenomen in de berekening.

Welk cijfer moet je minimaal halen voor een volgende toets of schoolexamen (SE) in het voortgezet onderwijs? Of voor een voldoende op je rapport? Bereken met deze calculator het gewogen gemiddelde, te behalen eindcijfer, rapportcijfer of examencijfer. En kijk of je examentraining, bijles of huiswerkbegeleiding nodig hebt.

De weging geeft aan hoe vaak (hoeveel keer) of voor welk percentage, een cijfer meetelt.

Als een toets 1x meetelt, selecteer dan 1 bij de weging. Als een toets 2x meetelt, selecteer dan 2 bij de weging, etc..

Het schoolexamen-cijfer wordt vaak bepaald aan de hand van een procentuele weging. In dit geval kies je bij de weging een percentage. Dit percentage geeft aan voor hoeveel procent het school-examen meetelt. De bij elkaar opgetelde wegingen moeten, als je alle schoolexamens in de berekening meeneemt, 100% zijn.