logo logowebsite

Gewogen gemiddelde


info berekening gewogen gemiddelde

Let op: Selecteer bij de weging altijd minimaal 1, anders wordt het cijfer niet meegenomen in de berekening.

Welk cijfer moet je minimaal halen voor een volgende toets? Of voor een voldoende op je rapport. Bereken het gewogen gemiddelde, te behalen eindcijfer, rapportcijfer of examencijfer. En kijk of je examentraining, bijles of huiswerkbegeleiding nodig hebt :-) Deze calculator is voor het berekenen van een gewogen gemiddelde.

De weging geeft aan hoe vaak of hoeveel keer een cijfer meetelt.

Als een toets 1x meetelt, selecteer dan 1 bij de weging. Als een toets 2x meetelt, selecteer dan 2 bij de weging, etc..

Handig? DEel met vriend of collega

Waar ben ik?