logo logowebsite

Normeringsterm


info berekening Normeringsterm of Nterm

Bij deze cijfer calculator wordt gebruik gebruik gemaakt van de normeringsterm. De N-term of normeringsterm is een variabele die gebruikt wordt bij het berekenen van het cijfer bij centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) ontwikkelde in 1998 een methode voor de normering waarin deze N-term van belang is.

Examen te doen? Normeringsterm 1.
Examen makkelijk? Normeringsterm kleiner dan 1.
Examen moeilijk? Normeringsterm groter dan 1.

De N-term wordt berekend door alle cijfers die behaald zijn bij het desbetreffende vak te delen door het aantal leerlingen dat heeft deel genomen aan het vak. Als dit cijfer lager is dan verwacht, dan wordt de N-term omhoog aangepast. Het tegenovergestelde geldt als het cijfer hoger is dan verwacht. Bij het tweede tijdvak geldt in het algemeen minimaal dezelfde N-term als bij het eerste tijdvak.

Uitgangspunten:

  • Elk gescoord punt draagt altijd bij tot een hoger examencijfer;
  • Een score van 0% geeft altijd cijfer 1;
  • Een score van 100% geeft altijd cijfer 10;
  • Over een zo breed mogelijke interval van de scoreschaal is er sprake van een evenredige stijging van score- en cijferpunten welke onafhankelijk is van de normering.

Er wordt, naast de standaard formule, gebruik gemaakt van vier grenswaarden, zodat de maximale score altijd 10 is en de minimale score altijd 1. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende grenswaarden:

S = Score/behaalde punten
L = Lengte van scoringschaal/te behalen punten
N = Normeringsterm (vaak variërend tussen 0.0 en 2.0)

Standaard: Cijfer = 9 * S * (S / L ) + N
Grenswaarde 1: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 2: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 0.5
Grenswaarde 3: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 4: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 0.5

Bij een normeringsterm groter dan 1 geldt de laagste score van:

  • De standaard formule
  • Grenswaarde 1
  • Grenswaarde 4
Bij een normeringsterm kleiner dan 1 geldt de hoogste score van:
  • De standaard formule
  • Grenswaarde 2
  • Grenswaarde 3

Na invullng wordt er ook een cijfertabel getoond.

Dit is een voorbeeldgrafiek van de normeringsterm
Handig? DEel met vriend of collega

Waar ben ik?