X fout geeft cijfer Y


Berekening X fouten geeft cijfer Y

Vul bij deze cijfercalculator in bij welk aantal (X) fouten cijfer Y wordt gescoord. Hieruit volgt de puntenaftrek per fout. Na invulling van het werkelijk aantal gemaakte fouten wordt de score berekend. Er wordt tevens een cijfertabel gegenereerd.