Percentage berekenen


Procentueel verschil


 

Deel als procent van geheel


 

Rente berekenen


Toelichting rente

Rente is geld dat je aan de bank moet betalen over een hypotheek of lening. Rente is ook wat de bank aan jouw geeft over spaargeld. Rente over spaargeld is altijd lager dan rente over een lening. Bereken met deze tool hoeveel rente je per jaar moet betalen over je hypotheek of lening. Of bereken hoeveel rente je ontvangt over je spaarsaldo. Hoewel laaatstgenoemde anno 2020 nagenoeg nul is. Dan wel negatief. Wordt de rente negatief? Dan ga je rente betalen over je geld dat op de bank staat. Ook negatieve rente kan in deze tool worden ingevuld.

 

Rente op rente


Toelichting rente op rente

Als je geld hebt staan op een spaarrekening ontvang je daarover spaarrente. De spaarrente is een bepaald percentage van het totale spaarbedrag en krijg je elk jaar extra op je spaarrekening gestort. Rente op rente betekent dat je jaarlijks rente ontvangt over het tot dan toe gespaarde bedrag inclusief de rente van voorgaande jaren. Dankzij rente op rente gaat sparen elk jaar iets sneller. Bij negetieve rente moet je geld aan de bank betalen. Ook negatieve rente op rente kan in deze tool worden ingevuld.

 

Korting berekenen


 

Korting terugrekenen


 

Percentage 2


 

Percentage 3


 

BTW berekenen

Is dit bedrag exclusief BTW?

Is dit bedrag inclusief BTW?