logo

Varianten voldoende 5.5

65% goed = 5.5


 

berekening 65 procent norm voldoende 5.5

Als er bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 65 punten (=65%) een 5.5 gescoord.  Na invulling van de te behalen en behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend en verschijnt er een cijfertabel. Deze tabel kan als PDF worden gedownload.

65goed55

Waar ben ik?