Cesuur percentage - 5.5


Berekening cesuur percentage voldoende 5.5

Na invulling van de te behalen score voor een 10, het percentage waarbij een 5.5 wordt behaald en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend. De cesuur is het breekpunt tussen: lineair van 10 naar de cesuur (bijvoorbeeld 70 punten) en vervolgens lineair van de cesuur naar 1. Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord. Klik op tabel voor het tonen van de cijfertabel.