logo logowebsite

Cesuur punten voldoende 5.5


 

berekening Cesuur punten voldoende 5.5

Na invulling van de te behalen score voor een 10, het aantal punten waarbij een 5.5 wordt behaald en de behaalde punten, wordt het cijfer berekend. De cesuur is het breekpunt tussen: lineair van 10 naar de cesuur (bijvoorbeeld 70 punten) en vervolgens lineair van de cesuur naar 1. Bij 0 punten wordt dus altijd een 1 gescoord. Er verschijnt een cijfertabel welke als PDF is te downloaden.

Bereken cijfer cesuur aan de hand van punten waarbij voldoende is 5.5