logo

Berekening met gokkans meerkeuze voldoende 5.5

Op welke wijze een multiple choice-toets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calcutator biedt een manier, om een meerkeuzetoets te beoordelen. De gokkans wordt hierin meegenomen, of beter gezegd: weggelaten. Het aantal vragen dat je met gokken goed zou hebben wordt gewoon niet meegerekend. 

Voorbeeld:

Er zijn 40 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 40 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 10 vragen. Met een cesuur of kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige 30 vragen, 16.5 goed zijn voor een voldoende 5.5. In totaal moeten er dus 10 + 16.5 = 26.5 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 5.5. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 26.5 punten.

 

Multiple choice voldoende 5.5