logo

Multiple choice voldoende 5.5


Berekening met gokkans meerkeuze voldoende 5.5

Op welke wijze een multiple choice-toets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calcutator biedt een manier om een meerkeuzetoets te beoordelen. Bij deze methode wordt de gokkans meegenomen, of beter gezegd: weggelaten. Het aantal vragen dat je met gokken goed zou hebben wordt gewoon niet meegerekend.  Voor de overige vragen kan dan een cesuur geselecteerd worden, waarmee wordt aangegeven hoeveel procent van de overige vragen goed gescoord dient te worden voor een voldoende.

Voorbeeld:

Er zijn 40 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 40 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 10 vragen. Met een cesuur of kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige 30 vragen, 16.5 goed zijn voor een voldoende 5.5. In totaal moeten er dus 10 + 16.5 = 26.5 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 5.5. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 26.5 punten.

Bij berekening met cesuur wordt bij 0 punten een 1 gescoord.

 

cesuurpercentage55

Dit is een voorbeeldgrafiek van de cesuur met percentage