N term - 5.5


Normeringsterm voldoende 5.5

Op deze site zijn de Normeringsterm-calculators hetzelfde voor voldoende 5.5 en voldoende 6.0. Het enige verschil is de kleurstelling in de resultaat-tabel.

Tentamen of toets nakijken? Gebruik deze tool voor het berekenen van cijfers met de Nterm. De normeringsterm is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1.

  • Was het examen of toets te doen?
    • Normeringsterm 1. De helft van de punten geeft een 5.5.

  • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
    • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft een vermindering van 1 punt. De helft goed geeft een 4.5.

  • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
    • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft een vermeerdering van 1 punt. De helft goed geeft een 6.5.