logo

Normeringsterm voldoende 5.5


 

Normeringsterm of Nterm voldoende 5.5

Op deze site zijn de Normeringsterm-calculators hetzelfde voor voldoende 5.5 en voldoende 6.0. Het enige verschil is de kleurstelling in de resultaat-tabel.

Bij deze cijfercalculator wordt gebruik gemaakt van de normeringsterm. Deze normeringsterm of N-term is een variabele die gebruikt wordt bij het bepalen van het cijfer bij schoolexamens en centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs. De normeringsterm is variabel en ligt vaak tussen 0 en 2, met als standaard 1.

 • Was het examen of toets te doen?
  • Normeringsterm 1.

 • Was het examen of de toets (te) makkelijk?
  • Normeringsterm kleiner dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers lager. Normeringsterm 0 geeft een vermindering van 1 punt.

 • Was het examen of de toets (te) moeilijk?
  • Normeringsterm groter dan 1. Hiermee worden de behaalde cijfers hoger. Normeringsterm 2 geeft een vermeerdering van 1 punt.

Voorbeeldgrafiek

Dit is een voorbeeldgrafiek van de normeringsterm

Dit is een voorbeeldgrafiek van de normeringsterm

De N-term wordt berekend door alle cijfers die behaald zijn voor het desbetreffende vak, te delen door het aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan het vak. Als dit cijfer lager is dan verwacht, dan wordt de N-term omhoog aangepast. Het tegenovergestelde geldt als het cijfer hoger is dan verwacht.

Bij het tweede tijdvak geldt in het algemeen minimaal dezelfde N-term als bij het eerste tijdvak.

Uitgangspunten:

 • Elk gescoord punt draagt altijd bij tot een hoger examencijfer;
 • Een score van 0% geeft altijd cijfer 1;
 • Een score van 100% geeft altijd cijfer 10;
 • Over een zo breed mogelijke interval van de scoreschaal is er sprake van een evenredige stijging van score- en cijferpunten welke onafhankelijk is van de normering.

Er wordt, naast de standaard formule, gebruik gemaakt van vier grenswaarden, zodat de maximale score altijd 10 is en de minimale score altijd 1. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende grenswaarden:

Standaard: Cijfer = 9 * (S / L ) + N
Grenswaarde 1: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 2: Cijfer = 1 + S * (9 / L ) * 0.5
Grenswaarde 3: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 2
Grenswaarde 4: Cijfer = 10 - ( L - S ) * (9 / L ) * 0.5

S = Score/behaalde punten
L = Lengte van scoringschaal/te behalen punten
N = Normeringsterm (vaak variërend tussen 0.0 en 2.0)

Bij een normeringsterm groter dan 1 geldt de laagste score van:

 • De standaard formule
 • Grenswaarde 1
 • Grenswaarde 4
Bij een normeringsterm kleiner dan 1 geldt de hoogste score van:
 • De standaard formule
 • Grenswaarde 2
 • Grenswaarde 3

Klik na invulling op TABEL. Er wordt dan een cijfertabel getoond.