logo logowebsite

X fouten geeft cijfer 5.5


Info berekening x fout geeft cijfer 6.0

Vul bij deze cijfercalculator in bij welk aantal fouten een 5.5 wordt gescoord. Hieruit volgt de puntenaftrek per fout. Na invulling van het werkelijk aantal gemaakte fouten wordt de score berekend. Er wordt tevens een cijfertabel gegenereerd. Deze omrekentabel kan worden gedownload als PDF.

x fouten geeft het cijfer 5.5
Handig? Deel met vriend of collega

Waar ben ik?