logo

60% goed = 6.0


 

berekening 60 procent norm voldoende 6.0

Als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 60 punten (=60%) een 6 gescoord. Na invulling van de totaal te behalen punten en het werkelijk behaalde aantal punten, wordt het cijfer berekend. Als voor tabel wordt gekozen, dan verschijnt er een cijfertabel. Deze cijfertabel kan via email worden verstuurd of als PDF worden gedownload.

60goed6