logo logowebsite

60% goed = 6.0


info berekening 60 procent norm

Als er bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 60 punten (=60%) een 6 gescoord.  Na invulling van de te behalen en behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend en verschijnt er een cijfertabel. Deze tabel kan als PDF worden gedownload.

60goed6
Handig? Deel met vriend of collega

Waar ben ik?