logo logowebsite

70% goed = 6.0


info berekening 70 procent norm

Als er bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 70 punten (=70%) een 6 gescoord.  Na invulling van de te behalen en behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend en verschijnt er een cijfertabel. Deze tabel kan als PDF worden gedownload.

70goed6
Handig? Deel met vriend of collega

Waar ben ik?