logo logowebsite

80% goed = 6.0


info berekening 80 procent norm

Als er bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 80 punten (=80%) een 6 gescoord.  Na invulling van de te behalen en behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend en verschijnt er een cijfertabel. Deze tabel kan als PDF worden gedownload.

80goed6
Handig? Deel met vriend of collega

Waar ben ik?