logo

80% goed = 6.0


 

berekening 80 procent norm voldoende 6.0

Als er bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, dan wordt er bij 80 punten (=80%) een 6 gescoord.  Na invulling van de te behalen en behaalde aantal punten wordt het cijfer berekend en verschijnt er een cijfertabel. Deze tabel kan als PDF worden gedownload.

80goed6