logo logowebsite

Fout per punt voldoende 6.0


info berekening fout per punt met voldoende 6.0

Bij deze cijfercalculator wordt het aantal fouten per punt ingevuld en wordt berekend bij hoeveel fout een 6.0 wordt gescoord. Vul het werkelijk aantal fouten in en bepaal het cijfer. Er wordt een cijfertabel gegenereerd. Deze omrekentabel kan worden gedownload als PDF.

Handig? DEel met vriend of collega

Waar ben ik?