logo

Berekening met gokkans meerkeuze voldoende 6.0

Op welke wijze een meerkeuzetoets moet worden beoordeeld is niet éénduidig. Deze calcutator biedt een manier, om een meerkeuzetoets te beoordelen. De gokkans wordt hierin meegenomen, of beter gezegd: weggelaten. De vragen die je met gokken goed zou hebben worden gewoon niet meegerekend.

Voorbeeld:

Er zijn 40 meerkeuzevragen met 4 antwoord-mogelijkheden. Elke correcte vraag geeft 1 punt. Bij gokken is de kans 25% om een vraag goed te beantwoorden. In totaal zal dan 25% van de 40 vragen goed worden beantwoord. Dit zijn 10 vragen. Met een kennispercentage van bijvoorbeeld 55%, moeten er van de overige 30 vragen, 16.5 goed zijn voor een voldoende 6.0. In totaal moeten er dus 10 + 16.5 = 26.5 vragen goed worden beantwoord voor een voldoende 6.0. De cesuur ligt in dit voorbeeld dus bij 26.5 punten.

 

Multiple choice voldoende 6.0