Welk cijfer moet ik halen?


Toelichting

Leerling in het voortgezet onderwijs? Bereken welk cijfer je minimaal moet halen voor een volgende toets of schoolexamen. Of voor een voldoende op je rapport. De weging geeft aan hoe vaak (hoeveel keer) een cijfer meetelt. Kijk of je nog examenbundels, examentraining, bijles of huiswerkbegeleiding kan gebruiken.